On Srila Prabhupada’s 50th year sannyasa celebration (Part 1)
September 1st, 2012

Class by Niranjana Swami. Read the rest of this entry »

Taking care of devotees 3.
April 4th, 2010

H.H. Niranjana Swami’s seminar on taking care of Krishna’s devotees, part 3/3. Read the rest of this entry »

Nava Vraja Mandala Parikama 2009. – Krishna’s pastimes in Nandagram
March 6th, 2010

by Lokanatha Swami.
Magyar felirattal!

Beszámoló a GBC üléséről (2010 február 7-9.)
February 19th, 2010

Sraddhadevi dasi írta:

ISKCON vezetőtestületének (GBC) 2010. évi közgyűlésén a 2-4. nap központi témája az ISKCON jövőjére vonatkozó stratégiai tervezés volt. A vezetőtestület 2006-ban egyöntetűen úgy határozott, hogy nagyobb figyelmet szentel a stratégiai tervek elkészítésének, különös tekintettel arra, hogy Srila Prabhupada küldetésével összhangban meghatározza és megtervezze az ISKCON céljait és működését a jövő nemzedéke számára.

A stratégiai tervezés folyamán kisebb testületeket állítottak föl egy-egy stratégiai terv megvalósítása érdekében. A hat jelentősebb ilyen testület céljai a következők:

1)Srila Prabhupada helyzetének meghatározása: annak tisztázása, milyen speciális szerepet játszik Srila Prabhupada az ISKCON alapító ácsárjájaként a szervezetben és annak kidolgozása, hogy az ebből levont gyakorlati és teológiai következtetéseket hogyan örökítsük át a következő nemzedékeknek.

2) A második bizottság feladata annak kidolgozása, a jövőben hogyan jelöljék ki, hogyan inspirálják és hogyan képezzék a szervezet vezetőit.

3) Alkotmányozó bizottság: Az ISKCON alkotmányának kidolgozása.

4) A negyedik bizottság feladata a képzés, és olyan rendszerek kiépítése, amelyek elősegítik a bhakták fizikai, érzelmi, mentális és lelki szükségleteinek kielégítését.

5) Az ötödik bizottság feladata egyensúlyt teremteni a vezetők olyan szintjei között, mint a GBC titkárok, az avató  guruk és a szannyászík, emellett pedig munkaköri leírás és pénzügyi útmutató biztosítása a különböző szintű vezetőknek.

6) A hatodik bizottság szerepe a fő prédikálótevékenységek, mint például a könyvosztás, varnásrama, a gyermekek képzése stb. Sríla Prabhupáda útmutatásainak megfelelő meghatározása és fejlődésének elősegítése.

A különböző bizottságok három teljes napig üléseztek, hogy részletesen kidolgozzák a saját feladataikat. A stratégiai tervezés nem csak tervek megalkotását igényli a különböző bizottságoktól, hanem azt is, hogy előmozdítsák az általuk létrehozott tervek és kezdeményezések kivitelezését. Következésképp gyakran lelkes és élénk eszmecsere alakul ki a stratégiai tervek megalkotása alatt mind a gyűlések előre meghatározott idejében, mind azon kívül.

Ezalatt a három nap alatt plenáris ülésekre is sor került, melyeken a különböző bizottságok bemutatták, meddig jutottak el, és kikérték a GBC testület véleményét.

A testület tagjai az év folyamán a saját javaslataik kidolgozásával tovább folytatják a bizottságokon belüli munkájukat, mígnem ősszel személyesen is találkoznak a GBC Mumbay-i ülésén.

Nava Vraja Mandala Parikama 2009. – Class at Janmasthana [magyar fordítással]
February 15th, 2010

Niranjana Maharaja talks about the great significance of this holy place and about the mysterious appearance of Krsna. Read the rest of this entry »

Beszámoló a GBC üléséről (2010. február 6.)
February 11th, 2010

Srí Dháma Májápurban szombat reggel kezdődött el az ISKCON irányítótestületének (GBC) 2010. évi közgyűlése, amikor Bhakti Charu Maharaja Ekalavya Prabhu lelkes, inspiráló kírtanája kíséretében bemutatta Sríla Prabhupádának az ISKCON alapító ácsárjájának a hagyományos guru-púdzsa szertartást. Romapada Maharaja, a GBC ez évi elnöke üdvözölt minden jelenlévőt, majd felolvasott egy részt a Srímad-Bhágavatam tizedik énekéből.

Az első előadást Bhadrinarayana Prabhu tartotta a Bhaktivedanta Book Trust, Sríla Prabhupáda írásainak hivatalos kiadója nevében. Beszámolt róla, hogy jelenleg 284 kiadvány 35 nyelven történő nyomtatása van folyamatban, és hogy Sríla Prabhupáda könyvei más publikációkkal egyetemben hamarosan E-könyv formátumban is megjelennek. Az előadás nyomatékos hangsúlyt fektetett a templomok felelősségére a korábbi tartozásaik mielőbbi rendezésében, s azt is kihangsúlyozta, milyen fontos, hogy minden templom számoljon be a közössége által végzett könyvosztás részleteiről. A jelentés szerint 2008 és 2009 között harminchárom százalékkal növekedett a könyvpontok értéke, ám égető szükség van a templomok még nagyobb szerepvállalására.

A délután hátralévő részében a GBC-helyetteseknek, a GBC-testület hátországának beszámolója kapott helyet. Ők segédkeznek a GBC-nek a világ minden részéről beérkező javaslatok feldolgozásában. A föld különböző pontjairól érkező GBC-helyettesek találkoznak Májápurban, és hosszú órákat töltenek azzal, hogy a hivatalos GBC-ülés megkezdése előtt kiválogassák és rendezzék a GBC-testületnek benyújtott javaslatokat. Mindemellett alkalmazzák a „Mind Map” szoftvert a javaslatok negatívumainak, pozitívumainak és érdekes pontjainak megjelenítésére.

Ezen információk birtokában a GBC-helyettesek különféle javaslatokat terjesztettek véleményezésre a GBC-testület elé, és egy előzetes szavazást tartottak arról, hogy egy bizonyos javaslatot továbbvigyenek-e. A javaslatok témái között szerepelt az ISKCON Vallásközi Kapcsolatok Bizottságának újjáélesztése, az ISKCON vezetőinek lelkészi kötelességei, az ISKCON nyomtatványok logóinak, fejléceinek és egyéb sablonjainak sztenderdizálása. Köszönet illeti a GBC helyetteseket a javaslatok figyelmes tisztázásáért és tömör formába való rendszerezéséért, mert a GBC-testület ennek köszönhetően számos javaslatot áttekinthetett és megtárgyalhatott a délután folyamán.

Bhaktivaibhava Maharaja is ezen a napon beszélt Az elveszett falu című legújabb filmjéről. Ez a magas szakmai színvonalon elkészített alkotás Lokanath Maharaja a mahárástrai Aravádé nevű kis falvában eltöltött gyermekkorának történetét használja fel arra, hogy a jelen kor globális kérdéseiről beszéljen. E kérdések közt megtaláljuk az agrárüzlet növekedését, a növények és állatok genetikai módosítását, minek következtében a mezőgazdaságra építkező falusi életet felváltja a nagy gyárak létén alapuló városi élet. Mindannyiunkat arra kért, hogy nézzük meg és mind a helyi bhakta közösségeinken belül, mind azokon kívül hívjuk fel a figyelmet a filmre.

Mivel a nap folyamán számos témát sikerült megtárgyalni, az első találkozót mindenki sikeresnek találta.

Kesava Bharati Maharaja’s Nityananda Trayodasi class at Krsna Valley
February 3rd, 2010

Kesava Bharati Maharaja leckéje Nityananda Trayodasin, Krisna-völgyben. Read the rest of this entry »

Mahavisnu Goswami szamádhi ceremóniája
January 30th, 2010

Ezt a Mahavisnu Goswami szamádhi ceremóniájáról szóló üzenetet Kavicandra Swamitól kaptam:

A szamádhi szertartás nagyon áldásos volt. Sok bhakta összegyűlt Nasikában. Őszentsége Mahavisnu Swami testét az új nasikai ISKCON-templomba vitték, ahol Őszentsége Radhanatha Swami és Őszentsége Bhakti Caru Swami vezetésével a dzsé aniló préma dhana imát mély érzésekkel énekelve szépen fogadták. Innen arra a helyre indultunk, ahol Mahavisnu Swami azt kérte, hogy a szamádhija álljon. Ez egy kissé távol esik a várostól. Bhakti Caru Swami pontosan vezetett minden előkészületet, mialatt a csodálatos kírtana megtisztította a légkört. Minden szabályszerűen történt.

A szamádhi befejezése után dicsőítettük Őszentségét. Radhanatha Swami, Navayogendra Swami, Gopal Krishna Goswami, Kavicandra Swami, Jashomatinandana Prabhu, Devakinandana Prabhu and Shyama Prabhu és mások beszéltek Mahavisnu Swamiról. Mindannyian dicsőítették a Srímad-Bhágavatam és a bhakták iránti szeretetét. Fia az ISKCON-hoz fűződő ragaszkodását hangsúlyozta.

Vezető tanítványa, Devakinandana (Szingapúr) szép záróbeszédet tartott, majd bőséges praszádammal vendégeltek meg mindenkit.

Most a tanítványai nekilátnak, hogy teljesítsék akaratát és egy szép templom legyen ott.

Szolgátok
krisné matir asztu

Kavicandra Swami

Nava Vraja Mandala Parikrama 2009 – Bevezető
January 30th, 2010

Felkészülés a parikramára Vishrama Ghatnál, a parikrama kezdő pontjánál. Read the rest of this entry »

Miért engedi meg Isten a természeti katasztrófákat?
January 26th, 2010

A Haiti humanitárius katasztrófa központi problémája sok vallásos ember ősrégi kérdése: hogyan engedheti meg Isten, hogy ilyen szörnyű dolgok megtörténjenek? David Bain filozófus az érveket kutatja. Read the rest of this entry »

A tagjaink két fő felelőssége a magyarországi közösségünk fejlesztésében
January 24th, 2010

Beszéd a Bhakta Sangán. Read the rest of this entry »

Kedvtelések Apsaravannál
January 24th, 2010

Felolvasás a Nava Vraja Mahimából. Read the rest of this entry »

Kesava Bharati Maharaja speaks at the opening of Citta Hari Prabhu’s house (Hung/Eng)
January 21st, 2010

Kesava Bharati Maharaja beszéde Citta Hari Prabhu házának megnyitóján. Read the rest of this entry »

Candramauli Maharaja’s talk on Vyasa Puja festival
January 11th, 2010

Candramauli Maharaja beszéde a Vyasa Puja ünnepségen
Read the rest of this entry »

Indrayumna Maharaja’s talk on Vyasa Puja festival
January 7th, 2010

Indrayumna Maharaja beszéde a Vyasa Puja ünnepségen Read the rest of this entry »